1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

A Good Riff Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
Released:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerA Good Riff Harmonica Tab


4 -4 5 -5 -4 3 4 -4 5 -5 6 -6 6 7 6 5 -5 5 4 -4
4 -4 5 6 7 5


A Good Riff Lyrics
Download A Good Riff Sheet


A Good Riff Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet