1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Anti Matter Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAnti Matter Harmonica Tab


This is the instrumental intro to the N.E.R.D song “Anit Matter” from
the album “Seeing Sounds”  (It’s originally played on guitar.)

‘ indicates a degree of bending

High

5 5 5 66 -6-6 -7 -8 -7 -6 6 -7 -6 6 5 6 5

Low

2 2 2 -2 -2 -3 -3 -3” -4 -3” -3 -2 -3” -3 -2 2 -2 2


Anti Matter Lyrics
Download Anti Matter Sheet


Anti Matter Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet