1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Antman’s Theme Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Bb
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAntman’s Theme Harmonica Tab


Legend: + = blow, – = draw, ‘ = half-step bend

 

-6 (4x) +7 (4x)-6 (4x) -6′ -6′ -6
-6′

 

-6 (4x) -8 (4x), -6 (4x) -6′ -6′ -6 -6′

 

+7 -6, -9 +8 +7, -6

 

-8 -6, -6 +7 -7

 

+7 -6, -9 +8 +7 -6

 

-6 +7 +8…..-10 (2x)

 

End: -6 +7 +8 -8


Antman’s Theme Lyrics
Download Antman’s Theme Sheet


Antman’s Theme Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet