1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Anunciação AV Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAnunciação AV Harmonica Tab


Anunciação – Alceu Valença

6 -6 -7 7 -7 -6 6 5 6 -6 6 -6 \

| Versos

6 -6 -7 7 -7 -6 6 5 -7 -6 6 6 /

6 -8 8 8 -7

Tu vens, tu ve_ens

-6 7 -6 5 6 -6 6 6

Eu já es_cu_to teus sinais


Anunciação AV Lyrics
Download Anunciação AV Sheet


Anunciação AV Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet