1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Anunciação Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAnunciação Harmonica Tab


6 -6 -7 7 -7 -6 6 5 6 -6 6 -6 }
} versos
6 -6 -7 7 -7 -6 6 5 -7 -6 6 6 }

6 -8 8 8 -7
Tu vens, tu ve ens

-6 7 -6 5 6 -6 6 6
eu já es_cu_to teus sinais


Anunciação Lyrics
Download Anunciação Sheet


Anunciação Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet