1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Anywhere I Wander (Chromatic Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAnywhere I Wander (Chromatic Version) Harmonica Tab


ANYWHERE I WANDER chrom
By: Frank Loesser
From: “Hans Christian Anderson”
Danny Kaye
Key: C

4  4  -4  -3  3   1   -3 -3  3  -2  2
An-y-where I wan-der, an-y-where I roam
1   -1  2  -2   3   -3 -4  4   3  -2  2
Till I’m in the arms of my dar-ling a-gain
1   -3    3    -2  2   -1
My heart will find no home
4  4  -4  -3  3   1   -2 -2  2  -1  1
An-y-where I wan-der, an-y-where I roam


Anywhere I Wander (Chromatic Version) Lyrics
Download Anywhere I Wander (Chromatic Version) Sheet


Anywhere I Wander (Chromatic Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese