1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...

Apita comboio Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyApita comboio Harmonica Tab


+5 +5 +6 +6 -5 +5

+5 +5 -5 -5 +5 -4

-4 -4 -5 -5 +5 -4 -3 -4 +4 -4 -3 +3

+5 +5 +6 +6 -5 +5

+5 +5 -5 -5 +5 -4

-4 -4 -5 -5 +5 -4 -3 -4 +4 -4 -3 +3

+4 +4 +4 +4 +3 -3 +3 +2 -2 -1

-4 -4 -4 -4 +3 -3 -2 +2 -1 +1

+4 +4 +4 +4 +3 -3 +3 +2 -2 -1

-4 -4 -4 -4 +3 -3 -2 +2 -1 +1


Apita comboio Lyrics
Download Apita comboio Sheet


Apita comboio Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet