1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Apologize (Diatonic Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Eb
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyApologize (Diatonic Version) Harmonica Tab


APOLOGIZE TIMBALAND

KEY Eb

-3 -3b -3 -3
Hey hey hey hey

5 -6b -5 -6b -5 -5
I’m hold-ing on your rope

-5 5 -5 -5 -5 -4 -4
Got me ten feet off the ground

5 5 -6b -5 -6b -5 -5
And I’m hear-ing what you say

-5 5 -5 -5 -5 -4 -4
But I just can’t make a sound

5 -6b -5 -6b -5 -6b 7
You tell me that you need me

-6b -5 -6b -5 -6b 7 7
Then you go and cut me down

-5 -7
But wait

5 -6b -5 -6b -5 -6b 7
You tell me that you’re sor-ry

-6b -5 -6b -5 -6b 7 7 -5 -5
Did-n’t think I’d turn a-round and say

(chorus)

7 7 -9 -9 7 7 -6b 7
That it’s too late to ‘pol-o-gize,

-6b -9 -9
it’s too late

7 7 7 9 9 7 7 -6b 7
I said it’s too late to ‘pol-o-gize,

-6b -9 -9 -6 -6 7
it’s too late HEY HEY HEY

Verse

5 -6b -5 -6b -5 -5 -5 5 -5
I’d take a-noth-er chance, take a fall,

-5 5 -5 -4 -4
take a shot for you

-5 -6b -5 -6b -5 -6b -6b -5 -5
I need you like a heart needs a beat

5 5 -5 -4 -4
(But it’s noth-ing new)

-5 -6b
Yeah yeah

-6b -6b -5 -6b -5 -6b -7
I loved you with a fire red,

-6b -5 -6b 7 7
now it’s turn-ing blue

-5 -5 -7
And you say

-6b -5 -6b -6b -6b 7 -6b -5
Sor-ry like an An-gel Hea-ven

-6b -5 -6b 7 7
let me think was you,

-5 -7 -7 -7
But I’m af-raid

(CHORUS TWICE)

2 -3b -2 -3b -2 -2
I’m hold-ing on your rope

-2 2 -2 -2 -2 -2 -2


Apologize (Diatonic Version) Lyrics
Download Apologize (Diatonic Version) Sheet


Apologize (Diatonic Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese