1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Äppelbo Gånglåt Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Any
Harp Type: DiatonicÄppelbo Gånglåt Harmonica Tab


||: 3 4 3 4 -4 5
4 -4 5 4 5 -5 -4 -4 4 -3
-3 4 -4 -4 5 -5 -5 5 -4 5 -4 4 –3
-3 4 -4 5 -4 4 -3 3 -3 4 4 :||

||: 5 6 7 7 7 -7 -6 -7 -7 -7 7 -7 -6 -6 -6 7 -7 -6 6 6 -5 5
-4 5 -5 -5 5 -4 4 -4 5 5 -4 4 -3 4 -4 5 -4 4 -3 3 -3 4 4 :||


Äppelbo Gånglåt Lyrics
Download Äppelbo Gånglåt Sheet


Äppelbo Gånglåt Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese