1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Arabian riff Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerArabian riff Harmonica Tab


-6 -7 7 -7 -6

-6 -7 7  8  7 -7 -6


Arabian riff Lyrics
Download Arabian riff Sheet


Arabian riff Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese