1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Are you sleeping? Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerAre you sleeping? Harmonica Tab


4 -4 5 4
Are you sleeping?

4 -4 5 4
are you sleeping?

5 -5 6         5 -5 6
brother john,  brother john

6 -6 6 -5 5 4
morning bells are ringing

6 -6 6 -5 5 4
morning bells are ringing

4    3    4     4    3    4
Ding ding dong  Ding ding dong


Are you sleeping? Lyrics
Download Are you sleeping? Sheet


Are you sleeping? Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese