1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Army Strong Theme Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyArmy Strong Theme Harmonica Tab


5 6 -6 -6

-6 -7 7 -7 -6 6 5

5 6 -6 -6

-6 -7 7 -7 -6 6 8

-8 8 -9 7

-8 8 -9 9


Army Strong Theme Lyrics
Download Army Strong Theme Sheet


Army Strong Theme Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese