1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Arpeggio Blues Improvisation Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Bb
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyArpeggio Blues Improvisation Harmonica Tab


ARPEGGIO BLUES IMPROVISATION
Key: Bb

Bb7
|-3*-5-67*-7*-9-1011*|-11*11*-10-9-7*7*-6-5|
|-3*-5-67*-7*-9-1011*|-11*11*-10-9-7*7*-6-5|
Eb7
|-5*7-7*8*-9*8*-7*7|-5*7-7*8*-9*8*-7*7|
Bb7
|-3*-5-67*-7*-9-1011*|-11*11*-10-9-7*7*-6-5|
F7                Eb7
|-6-78-9*-10-9*8-7|-5*7-7*8*-9*8*-7*7|
Bb7
|-3*-5-67*-7*7*-6-5|-3*…|


Arpeggio Blues Improvisation Lyrics
Download Arpeggio Blues Improvisation Sheet


Arpeggio Blues Improvisation Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet