1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Arran Boat Song (The Aran Boat) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyArran Boat Song (The Aran Boat) Harmonica Tab


(2 3) -3 (-4) -3 6 (-6*) 7 -5 (-4) 3  -5 (-4) 3           -3 -4 -3 6 -6* 7 -5 -4 3 -3

(2 3) -3 (-4) -3 6 (-6*) 7 -5 (-4) 3  -5 (-4) 3           -3 -4 -3 6 -6* 7 -5 -4 3 -3

(6 7) -7 (-8) -7 8 (-8) -7 7 (6) 5 -5 (-4) 3 -7 (-8) -7 8 (-8) -7 (7) 6 7 -7

(-7 7*) -7 (-8) -7 8 (-8) -7 7 (6) 5 -5 (-4) 3 -3 (-4) -3 6 (-6*) 7 (-5) -4 3 -3


Arran Boat Song (The Aran Boat) Lyrics
Download Arran Boat Song (The Aran Boat) Sheet


Arran Boat Song (The Aran Boat) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet