1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Arroz con leche Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerArroz con leche Harmonica Tab


4 (5) (6) (5) (5)
4 (5) (5) (6) 6
(6) (7) (6) 6 (5) 5 5 4 4 (4) 5 5 (5)

4 (5) (6) (6) (5)
4 (5) (6) (6) 6
(6) (7) (6) 6 (5) 5 5 4 4 (4) 5 5 (5)


Arroz con leche Lyrics
Download Arroz con leche Sheet


Arroz con leche Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese