1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Artza Alinu (Chromatic Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: G
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyArtza Alinu (Chromatic Version) Harmonica Tab


ARTZA ALINU chrom
Trad. Hebrew folk song
Key: Em (G)

2  -4 -3 -4 -3 3  -3  3 -3 3
Ar-tza a-li-nu ar-tza a-li-nu
2   2 -1 3-2*2
Ar-tza a-li-nu
2  -4 -3 -4 -3 3  -3  3 -3 3
Ar-tza a-li-nu ar-tza a-li-nu
2   2 -1 3-2*2
Ar-tza a-li-nu
-4 -4  4   -5  6  -4 -4  -3-4-3 3
K’-var ha-rash-nu v’-gam za-ra-nu
-4 -4  4   -5  6  -4 -4  -3-4-3 3
K’-var ha-rash-nu v’-gam za-ra-nu
3 -3  3  -3 3   2   2
A-val od lo ka-tzar-nu,
3 -3  3  -3 3   2   2
A-val od lo ka-tzar-nu,
-1 2  -1 3  -2* 2   2
A-val od lo ka-tzar-nu,
-1 2  -1 3 -2*-3 2  2
A-val od lo ka-tzar-nu


Artza Alinu (Chromatic Version) Lyrics
Download Artza Alinu (Chromatic Version) Sheet


Artza Alinu (Chromatic Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese