1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Artza Alinu (hi-lo) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: G
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyArtza Alinu (hi-lo) Harmonica Tab


ARTZA ALINU hi-lo
Trad. Hebrew folk song
Key: Em (G)

-3” 5 -4 5  -4 4  -4  4 -4 4
-6  8 -8 8  -8 7  -8  7 -8 7
Ar-tza a-li-nu ar-tza a-li-nu

-3”-3” 3 4-3-3”
-6 -6  6 7-7-6
Ar-tza a-li-nu

-3” 4 -3 4  -3 3  -4  4 -4 4
-6  7 -7 7  -7 6  -8  7 -8 7
Ar-tza a-li-nu ar-tza a-li-nu

-3”-3” 3 4-3-3”
-6 -6  6 7-7-6
Ar-tza a-li-nu

5   5  -5  6   -6 5   5  -4 5-4 4
8   8  -9  9  -10 8   8  -8 8-8 7
K’-var ha-rash-nu v’-gam za-ra-nu

5   5  -5  6   -6 5   5  -4 5-4 4
8   8  -9  9  -10 8   8  -8 8-8 7
K’-var ha-rash-nu v’-gam za-ra-nu

4 -4  4  -4 4   -3” -3”
7 -8  7  -8 7   -6  -6
A-val od lo ka-tzar-nu,

4 -4  4  -4 4   -3” -3”
7 -8  7  -8 7   -6  -6
A-val od lo ka-tzar-nu,

3 -3” 3  4  -3  -3” -3”
6 -6  6  7  -7  -6  -6
A-val od lo ka-tzar-nu,

3 -3” 3  4 -3-4 -3” -3”
6 -6  6  7 -7-8 -6  -6
A-val od lo ka-tzar-nu


Artza Alinu (hi-lo) Lyrics
Download Artza Alinu (hi-lo) Sheet


Artza Alinu (hi-lo) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet