1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

As A Little Child (Chromatic Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: F
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAs A Little Child (Chromatic Version) Harmonica Tab


AS A LITTLE CHILD chrom
By: C.M. Von Weber
Key: F
Time: 2/4

-3 3 -3* -3   -5   4 -3 3
As a lit-tle child re-lies
-3 -3 -3  -3  -3*  2  -2
On a care be-yond its own
-3   3   -3*  -3  -5  4 -3   3
Knows be-neath its fa-ther’s eyes
-3 4  4-3*-33 -2  2  -2
It is nev-er left a-lon


As A Little Child (Chromatic Version) Lyrics
Download As A Little Child (Chromatic Version) Sheet


As A Little Child (Chromatic Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet