1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

As I Roved Out (Chromatic Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: F
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAs I Roved Out (Chromatic Version) Harmonica Tab


AS I ROVED OUT chrom

19th C. Irish Ballad

Key: Dm

 

-1 -1 -3   -3  -3   3   

As I roved out one fine

 2    2   2 -1 1

sum-mer’s eve-ning

1   -1  -1   -3  -3  -3-4 4   -4  -3

To view the flow-ers and take the air

  -3    -3 -5  -5  -3  4  -4 3 -4  4 

‘Twas there I spied a ten-der moth-er

 -1  -3  -3 -3 -2 3 2  2 1* -1

Talk-ing to her daugh-ter dear


As I Roved Out (Chromatic Version) Lyrics
Download As I Roved Out (Chromatic Version) Sheet


As I Roved Out (Chromatic Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet