1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

As I Roved Out (Diatonic Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: F
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAs I Roved Out (Diatonic Version) Harmonica Tab


AS I ROVED OUT 12th pos

19th C. Irish Ballad

Key: Dm

Harp: C

 

-1 -1 -3”  -3” -3”  3

-4 -4 -6   -6  -6   6

As I roved out one fine

 

 2    2   2 -1 1

 5    5   5 -4 4

sum-mer’s eve-ning

 

1   -1  -1   -3” -3” -3”-34   -3  -3”

4   -4  -4   -6  -6  -6-7 7   -7  -6

To view the flow-ers and take the air

 

  -3”   -3”-4  -4  -3” 4  -3 3 -3  4

  -6    -6 -8  -8  -6  7  -7 6 -7  7

‘Twas there I spied a ten-der moth-er

 

 -1  -3” -3”-3”-2”3 2  2 -1’-1

 -4  -6  -6 -6 -5 6 5  5 -4’-4

Talk-ing to her daugh-ter dear.


As I Roved Out (Diatonic Version) Lyrics
Download As I Roved Out (Diatonic Version) Sheet


As I Roved Out (Diatonic Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet