1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

As Mocinhas da Cidade Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerAs Mocinhas da Cidade Harmonica Tab


5 -4 4 5 -5 55 -4
As mocinhas da cidade
66 -6 6 -5 5
São Bonitas e dançam bem

5 -4 4 5 -5 55 -4
As mocinhas da cidade
66 -6 6 -5 5
São Bonitas e dançam bem

4 -5-5 6 6 -5-5 55 -4 5 
Eu dançei uma vez com uma moreninha
5 -5 6 -5 5 -4 4
E fiquei querendo bem

As Mocinhas da Cidade Lyrics
Download As Mocinhas da Cidade Sheet


As Mocinhas da Cidade Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese