1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

As Tears go Bye Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: D
Harp Type: Any
Skill: BeginnerAs Tears go Bye Harmonica Tab


Lead In: | R 7 -8 8 | -8 -8 -6 7 | 7 -8 7 | -7 |
R 7 -8  8    -8  -8  -6  7     7  -6 7   -7
| It is the | ev’ning of the | day,     |    |
R 7  -8  8      -8   -8   -6  7      7  -6 7   -7
|  I sit and | watch the children | play.     |    |
R  -9 -9 -9 8    -8 -8 7 -8    R 8   8   -8    7 -6 r R
| Smiling faces | I can se e, |  but not for | me,       |
R -10-10 -10    -10  -6  -7    7   -8 7 -8 7  -7
|   I sit and | watch as tears go | b  y  y y | y |

R 7  -8 8      -8   -8 -6  7     7    -6  7   -7
| My riches | can’t buy ev’ry | thing ing ing |ing. |
R7  -8   8    -8   -8   -6  7      7   -6  7     -7
| I want to | hear the children | sing ing ing | ing. |
R -9 -9 -9   8    -8  -8    7  -8      8      8  -8    7 -6  R
| All I hear is | the sound of rain | fallin’ on the | ground,   |
R -10 -10 -10    -10  -6  -7    7   -8 7 -8 7  -7
|    I sit and | watch as tears go | by y  y y | Y. |

Instrumental here…
R 7 -8  8    -8  -8  -6  7     7  -8  7   -7
(| It is the | ev’ning of the | day ay ay | ay. |
R7  -8  8      -8   -8  -9


As Tears go Bye Lyrics
Download As Tears go Bye Sheet


As Tears go Bye Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet