1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Asa Branca (Folk Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: BeginnerAsa Branca (Folk Version) Harmonica Tab


4 -4 5 6 6 5 -5 -5 -5
4 -4 5 6 6 -5 5 5 5

4 4 -4 5 6 6 -5 5 4
-5 -5 5 5 -4 -4 5 5 -4 -4 4

4 4 -4 4
-7 6 -6 -5 6 5 -5 -4 5 4 -4 4 -3 4  4
-7 6 -6 -5 6 5   4


Asa Branca (Folk Version) Lyrics
Download Asa Branca (Folk Version) Sheet


Asa Branca (Folk Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese