1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Asa Branca Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: Any
View VideoAsa Branca Harmonica Tab


+4 -4 +5 +6 +6 +5 -5 -5 -5

+4 -4 +5 +6 +6 -5 +5

+4 +4 -4 +5 +6 +6 -5 +5 +4 -5

+5 +5 -4 -4 +5 -4 -4 +4 +4


Asa Branca Lyrics
Download Asa Branca Sheet


Asa Branca Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet