1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ashley’s Theme Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAshley’s Theme Harmonica Tab


Part1

-6 5 -6 7 -7

7 -8 7 -7 -6 -7 6 5

-6 -6 -7 -7 7 -8 8 7 -8 -7 8=

 

Part2

7 6 7 8 -8

8 -9 8 -8 7 8 -8 -7

5 -5   6 -6   -7 7   -7 -6 -7 7

Repeat #1

Part3,

7 6 7 8 -8

-6 -7 7 -8 8 -9 8 =

5 -5 6 -6 -7 7 -7  7 -6=

 

Part4:

-6 -6 -6

6 -6 -7 7 -7 -6

7 7 7

-7 7 -8 8 -8 7

8 8 8

-8 8 -9 9 -9 8

8 -8 … 8 -8

8 -8 7 -7=

 

Repeat Part 1 then Part 3:

Slow part:

8 -8 8 -9 8=   -8 7 -7 7 -8 7=   -7
-6   -7 7 8=

-8 7= -7 -6= -5 5

-9 8 -9 9 -9

8 -9 9 -9 -8 8 -9=

-5

-5 -5 6 -6

6 -5

7 7 7 -7=

 

Repeat 1 & 3

-5 6 -6 -7 7 -8 -8 8 7

= hold


Ashley’s Theme Lyrics
Download Ashley’s Theme Sheet


Ashley’s Theme Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet