1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ashokan Farewell (Chromatic Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: ChromaticAshokan Farewell (Chromatic Version) Harmonica Tab


Please note that the song is in the key of D while the Harmonica is
tuned to C.

-7 <8 -9 <8 -8 -7 <-6 6 <-6 7 <-6 6 -5 -4 -5 -4
-3 -5 <-6 -7 -9 <-10 <-10 11 <-10 10
-7 <8 -9 <8 -8 -7 <-6 6 <-6 7 <-6 6 -5 -4 -5 -4
-3 -5 <-6 -7 -9 <-10 -7 <8 10 -9
<-6 7 -7 <-6 -5 -9 -7 -7 -8 <9 -9 -7 <-6
6 <-6 6 -5 -4 3 -3 <4 <5 -7 -7
<-6 6 -5 <-6 -7 8 <-6 -9 -8 9 -9 -7 <-6
-5 -3 -5 <-6 -7 -9 <-6 6 -5 <5 -5


Ashokan Farewell (Chromatic Version) Lyrics
Download Ashokan Farewell (Chromatic Version) Sheet


Ashokan Farewell (Chromatic Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet