1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ashokan Farewell – Civil War Theme Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: DiatonicAshokan Farewell – Civil War Theme Harmonica Tab


An Instrumental only
A LAMENT
Slow with great feeling
6-6 -7 7   -7 -6 6 5
-4 5 -5   5 -4 4 3 4
3 3 4 5 6 7   8 8 -9 8 -8
6 -6 -7 7   -7 -6 6 5
-4 5 -5   5 -4 4 3 4
3 3 4 5 6 7
5 -4 3 -3 4

REPEAT ALL


Ashokan Farewell – Civil War Theme Lyrics
Download Ashokan Farewell – Civil War Theme Sheet


Ashokan Farewell – Civil War Theme Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese