1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...

Ashokan Farewell (Diatonic Version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: D
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerAshokan Farewell (Diatonic Version) Harmonica Tab


6 -7 7. -7 -6 6 5

-4 5 -5. 5 -4 4 3 4

-3 3 4 5 6 7 8 8. -9 8 -8

6 -7 7. -7 -6 6 5

-4 5 -5. 5 -4 4 3 4

-3 3 4 5 6 7 8 6 -7 -8 7

5 -5 6. 5 4 7. 6 -6. -7 7 6 5

-4 5. -4 4 3. 2 3

66. 5 -4 4 5 6 -7

7 -6. -7 7 6 5

4 3 4 5 6 7 5 -4. 4 -3 4


Ashokan Farewell (Diatonic Version) Lyrics
Download Ashokan Farewell (Diatonic Version) Sheet


Ashokan Farewell (Diatonic Version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese