1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ashokan Farewell (Low version) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAshokan Farewell (Low version) Harmonica Tab


-5 <-6 7 <-6 6 -5 -4 -3 -4 4 -4 -3 3 2 3

2 -1 3 -4 -5 7 -8 -8 8 -8 -7

-5 <-6 7 <-6 6 -5 -4 -3 -4 4 -4 -3 3 2 3

2 -1 3 -4 -5 7 -8 -5 <-6 -7 7

-4 4  -5 -4 3 7 -5 -5 6 <-6 7 -5 -4

-3 -4 -3 3 2 1 -1 <-2 <-2 -5 -5

-4 -3 3 -4 -5 -6 -4 7 6 -6 7 -5 -4

3 -1 3 -4 -5 7 -4 -3 3 <-2 3


Ashokan Farewell (Low version) Lyrics
Download Ashokan Farewell (Low version) Sheet


Ashokan Farewell (Low version) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet