1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ashokan Farewell (Tremolo) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Tremolo



Ashokan Farewell (Tremolo) Harmonica Tab


Tabbed for a Hohner 24-hole echo celeste harmonica.
‘= half step bend
”=full step bend
”’= one and one half step bend

7 -8 8 -8 -7 7 6 -5 6 -6 6 -5 5 -3 5 -3
4 5 6 7 8 9 9 -10 9 -9
7 -8 8 -8 -7 7 6 -5 6 -6 6 -5 5 -3 5 -3
4 5 6 7 8 9 7 -8 -9 8
6 -6 7 6 5 8 7 7 -7 -8 8 7 6
-5 6 -5 5 -3 -3 4 -4 -4 7 7
6 -5 5 6 7 -8’ -5 8 -7 -8 8 7 6
5 4 5 6 7 8 6 -5 5 -4 5


Ashokan Farewell (Tremolo) Lyrics




Download Ashokan Farewell (Tremolo) Sheet


Ashokan Farewell (Tremolo) Harmonica Tab





Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese