1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ashokan Farewell (Tuned Octave) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Tuned OctaveAshokan Farewell (Tuned Octave) Harmonica Tab


his song is tabbed using a Huang Cathedral Concert harmonica

‘= half step bend
”=full step bend
”’= one and one half step bend

7 -8 8 -8 -7 7 6 -5 6 -6 6 -5 5 -3 5 -3
3 5 6 7 8 10 10 -10 10 -9
7 -8 8 -8 -7 7 6 -5 6 -6 6 -5 5 -3 5 -3
3 5 6 7 8 10 7 -8 -9 8
6 -6 7 6 5 8 7 7 -7 -8 8 7 6
-5 6 -5 5 -3 -2 3 -4 -4 7 7
6 -5 5 6 7 -8’ -5 8 -7 -8 8 7 6
5 3 5 6 7 8 6 -5 5 -4 5


Ashokan Farewell (Tuned Octave) Lyrics
Download Ashokan Farewell (Tuned Octave) Sheet


Ashokan Farewell (Tuned Octave) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese