1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Aspåkerspolska Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAspåkerspolska Harmonica Tab


12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

-1 -1 +3 +3 -1 -1
+3 -3 -4 +3
-4 +5 -5 -5 -3 -4
+5 -5 -4
-1 -1 +3 +3 -1 -1
+3 -3 -4 +3
-4 +5 -5 -5 -3 -4
+5 -5 -4
-5 -5 +5 +5 +2 +2
+5 +5 -4 -1
-4 -4 -3 -3 -3 -3
-4 +5 -5
-5 -5 +5 +5 +2 +2
+5 +5 -4 -1
-4 -4 -3 -3 -3 -3
-4 -3 +3


Aspåkerspolska Lyrics
Download Aspåkerspolska Sheet


Aspåkerspolska Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet