1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ass Back Home Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: AnyAss Back Home Harmonica Tab


4   4
I don’t
4 -4 5 7 -7
k-n-ow oh oh
-6     6     -4 -4
where you’re go-ing
4    6   -5     5  -4
or when you’re com-ing
4 -4 5 7 -7
h-o-me oh oh.
6  -6   6   -4   4  4   6  -5  4  -3   4
I left the keys un-der the mat to our front
4 -4 4  -4 5  -5  5
d-o–or oh oh oh oh.
4     4  -4    4    -4  5    -5   5
For one more chance to hold you close.
4   4
I don’t
4   4
I don’t
4 -4 5 7 -7
k-n-ow oh oh
-6     6     -4 -4
where you’re go-ing.
-2    -4  -4   4   -3    4
Just get your a*s back home.


Ass Back Home Lyrics
Download Ass Back Home Sheet


Ass Back Home Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese