1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Assum Preto Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAssum Preto Harmonica Tab


4 4 5 6 7 6 5 6
Tudo em volta e so beleza

4 5 6 7 6 5 -5
Sol de abril e mata em flor
————————–

-5 5 -5 6 -6 -7 -7 -6 6 -5
Mas assum preto,cego dos oio

5 6 6 6 -5
Nao vendo a luz ai

5 -4 -5 -5 -5 5
canta de dor (REAPET)


Assum Preto Lyrics
Download Assum Preto Sheet


Assum Preto Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet