1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

asta ta mallakia soy Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Diatonic
Skill: Anyasta ta mallakia soy Harmonica Tab


5 5 -6 -7 7 -7 -6

 

-7 -7 6 -7 -6 5

 

5 5 -6 -7 7 -7 -6

 

-7 -7 6 -7 -6

 

-8 -8 8 -8 6 -6 -5

 

-6 -6 6 -6 -5 7

 

-7 -7 7 -7 6 -6 -5

 

-6 -6 6 -6 -5 -5


asta ta mallakia soy Lyrics
Download asta ta mallakia soy Sheet


asta ta mallakia soy Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese