1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Aunt Dinah’s Quilting Party (chrom) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: A
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAunt Dinah’s Quilting Party (chrom) Harmonica Tab


American folk song

Key: A

1* -1 2 2 -2* 2 2 -3

In the sky the bright stars glit-tered

-3 -3 -3 3* -2* -3 2

On the bank the pale moon shone

1* -1 2

And ‘twas from

-3 4* -3 -4 -3 -2* -3

Aunt Di-nah’s quilt-ing par-ty

-3 -3 -3 3* -4 -4 -3

I was see-ing Nel-lie home

1* -1 2 2 -2* -2* 2-32

I was see-ing Nel-lie home

-3 -3 -3 3* -2* -3 2

I was see-ing Nel-lie home

1* -1 2

And ‘twas from

-3 4* -3 -4 -3 -2* -3

Aunt Di-nah’s quilt-ing par-ty

-3 -3 -3 -3 -4 -4 -3

I was see-ing Nel-lie home


Aunt Dinah’s Quilting Party (chrom) Lyrics
Download Aunt Dinah’s Quilting Party (chrom) Sheet


Aunt Dinah’s Quilting Party (chrom) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese