1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Aura Lee (Love Me Tender) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: C
Harp Type: DiatonicAura Lee (Love Me Tender) Harmonica Tab


(Love Me Tender)

6 7 -7 7 -8 -6 -8

7 -7 -6 -7 7

6 7 -7 7 -8 -6 -8

7 -7 -6 -7 7

8 8 8 8 8 8

8 -8 7 -8 8

8 8 -8 7 -8 -6 -8

7 -7 -6 -7 7


Aura Lee (Love Me Tender) Lyrics
Download Aura Lee (Love Me Tender) Sheet


Aura Lee (Love Me Tender) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese