1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Aura Lee (Love Me Tender) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: DiatonicAura Lee (Love Me Tender) Harmonica Tab


Aura Lee (Love Me Tender)

6 7 -7 7 -8 -6 -8

7 -7 -6 -7 7

6 7 -7 7 -8 -6 -8

7 -7 -6 -7 7

8 8 8  8 8 8

8 -8 7 -8 8

8 8 -8 7 -8 -6 -8

7 -7 -6 -7 7


Aura Lee (Love Me Tender) Lyrics
Download Aura Lee (Love Me Tender) Sheet


Aura Lee (Love Me Tender) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet