1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Auto da Compadecida – O pulo da gaita Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: C
Harp Type: DiatonicAuto da Compadecida – O pulo da gaita Harmonica Tab


O Pulo da Gaita – O Auto da Compadecida

(x1 Lento / x2 Rápido) com acordes

-3b3 –5b5 –4b 333

-3b3 –5b5 –4bV

-3b3 –5b5 –4b 333

-4b –4b 5 –3b3__

-4b-4-4-4-4-44-3454 00:21
45 4-5b_ 5454 00:23

-4b4 5 -4b44 5-66 00:25

-4b4 5 -4b44 5-4b4

-4b4 5 -4b44 5-66 00:29

755_4-55-4454

-4b4 5 -4b44 5-66 00:33

-4b4 5 -4b44 5-4(345)(345)


Auto da Compadecida – O pulo da gaita Lyrics
Download Auto da Compadecida – O pulo da gaita Sheet


Auto da Compadecida – O pulo da gaita Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese