1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

Autumn Of My Life (chrom) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: F
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAutumn Of My Life (chrom) Harmonica Tab


By: Bobby Goldsboro
Key: F

-2 -1 1 -2 -3* -3 3 -2 -5 4
In the spring of my life she came to me
-2 -1 1 -2
She brought sun-shine
-3* -3 -2 3 -3 3
where win-ter winds had blown
-2 -1 1 1 -2 -3* -3
Then I took her for my wife
-3 3 -2 -2 -5 4
in the spring of my life
-3 3 -2 -2 3 -3 -2 -1 2 -2
And she brought me a joy I’d nev-er known


Autumn Of My Life (chrom) Lyrics
Download Autumn Of My Life (chrom) Sheet


Autumn Of My Life (chrom) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese