1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

Aye Aye Aye Aye Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: G
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerAye Aye Aye Aye Harmonica Tab


8 -8
7 -6

-8 -8 7 87

6 -6 -6 6 -6 -6

6 -9
-9 -8 -7 6

6 -6 -6

6 -8
-8 8 8 -8 7

Aye, Aye, Aye, Aye,

Si Si Senora

My Sister Belinda,

She pissed out the window,

And ruined,

My brand new Sombrero!


Aye Aye Aye Aye Lyrics
Download Aye Aye Aye Aye Sheet


Aye Aye Aye Aye Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese