1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Azul Para Amparo (Part 1) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: A
Harp Type: DiatonicAzul Para Amparo (Part 1) Harmonica Tab


3 4 5 -4 4 -4 3 4 5 -5 6 -5 5 -4 -4 -3 -3 4
3 4 5 -4 4 -4 3 4 5 -5 6 -5 5 -4 -4 -3 -3 4

4 4 5 4 -4′ -3 -3 -3 -4 -3 4 3

4 4 5 4 -4′ -5 -5-5′ -4 -3 3

-6-6′-6 -5 6 -6′ 6 -5 -6-6′-6

-6-6′-6 7 -7 -6 6 -6′ 7 -6-6′-6

‘=bend

If you can continue, please send me the tab


Azul Para Amparo (Part 1) Lyrics
Download Azul Para Amparo (Part 1) Sheet


Azul Para Amparo (Part 1) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese