1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Jurassic Park – Main Theme Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
Released:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerJurassic Park – Main Theme Harmonica Tab


4— 4 -3 4— 4 -3 4 -4 -4 -5 -5 5 4 -4 -3 3 5 4 -4 6 4 -5 5 5 -4 -4 7 -7 7 7
-7 7 7 -7 7 -8 -8 -9 -9 8 7 -8 -7 6 8 7 -8 9 7 -9 8 8 -8 -8 7 -7 7 6 -5 7 -7 7
6 -5 7 -7 -7 7 6 4 -6 7 -7 7 6 -5 7 -7 7 6 -5 7 -7 7


Jurassic Park – Main Theme Lyrics
Download Jurassic Park – Main Theme Sheet


Jurassic Park – Main Theme Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese