1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Jurassic Park Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: AnyJurassic Park Harmonica Tab


3 4
3 -4
4 -4 5 -5 5 4 -4
-5 5 4 -4 -5 -4 4 -5 5

4 -5
4 6
6 -6-7 7 -7 6 -6
7 -7 6 -6 7 -6 6 -6 -7
3 4
3 -4
4 -4 5 -5 5 4 -4
-5 5 4 -4 -5 -4 4 -4 -5 5
3 4
3 -4
4 -4 5 -5 5 4 -4
-5 5 4 -4 -5 -4 4 5 -4 4


Jurassic Park Lyrics
Download Jurassic Park Sheet


Jurassic Park Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet