1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

Õllepruulija Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: AnyÕllepruulija Harmonica Tab


Õllepruulija

B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 B5
Ma lõ-bus õl-le pruu-li-ja

B6 B6 B5 D5 D4
Hõis-sa ja hõis-sa

B3 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D4
Ma pruu-lin õõ-lut lau-lu-ga

B6 B6 D4 B5 B4
Hõis-sa ja hõis-sa


Õllepruulija Lyrics
Download Õllepruulija Sheet


Õllepruulija Harmonica Tab

  1. Memy

    Tháng Tám 8, 2022 at 8:24 sáng

    Very useful post. Thanks for taking the time to share your view with us.

    https://www.f.xmc.pl/

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese