1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

R ¿o czerwona (Red rose) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: AnyR ¿o czerwona (Red rose) Harmonica Tab


6 6 -5 5 6 -6 -7 7 -6 6
6 6 -5 5 6 -6 -7 7 -6 6
5 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -6 -7 5
5 -6 -7 7 7 -7 -6 6 -5 6

6 6 -5 5 6 -6 -7 7 -6 6
8 -8 7 -6 6 -7 -8 7

6 6 5 -5 5 -4 4
6 6 6 -6 -5 5 -4
6 6 6 -5 -6 6 -5 5 -4 5 4 4
4 -4 5 6 6 -4 4


R ¿o czerwona (Red rose) Lyrics
Download R ¿o czerwona (Red rose) Sheet


R ¿o czerwona (Red rose) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet