1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Rabbit Ain’t Got (12th pos h-m-l) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Ab
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyRabbit Ain’t Got (12th pos h-m-l) Harmonica Tab


RABBIT AIN’T GOT 12th pos
Children’s song
Key: Eb
Harp: Bb

-3” -3” 3 -2” 3 -3” -3”-3”
-6 -6 6 -5 6 -6 -6 -6
-10 -10 9 -9 9 -10 -10-10
Rab-bit ain’t got no tail at all

3 3 3 -3” 4 4
6 6 6 -6 7 7
9 9 9 -10 10 10
Tail at all, tail at all

-3” -3” 3 -2” 3 -3” -3”-3”
-6 -6 6 -5 6 -6 -6 -6
-10 -10 9 -9 9 -10 -10-10
Rab-bit ain’t got no tail at all

3 3 -3” 3 -2”
6 6 -6 6 -5
9 9 -10 9 -9
Just a pow-der puff


Rabbit Ain’t Got (12th pos h-m-l) Lyrics
Download Rabbit Ain’t Got (12th pos h-m-l) Sheet


Rabbit Ain’t Got (12th pos h-m-l) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet