1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Så gå vi runt om ett enerissnår Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Any
Harp Type: Chromatic
Skill: AnySå gå vi runt om ett enerissnår Harmonica Tab


-7 -7 -8 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -6< +7 +7 +7 +6 -7 -7 -7 -6< -7 -7 -8 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -6< +7 +7 +7 +6 +5< +6 -5 -7 -7 -8 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -6< -6< +7 +7 +7 +7 +6 +6 -7 -7 -7 -7 -6< -6< -7 -7 -8 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -6< -6< +7 +7 +7 +6 +5< +6 -5


Så gå vi runt om ett enerissnår Lyrics
Download Så gå vi runt om ett enerissnår Sheet


Så gå vi runt om ett enerissnår Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese